• + 0263-348100
 • contact@primariauriu.ro
 • Cod siruta:35269
 • CUI:4512380
 • Uriu
 • Cristeștii Ciceului
 • Primăria Uriu
 • Ilișua
 • Hășmașul Ciceului

Primăria

Achizitie directă REFACERE STRAT DE UZURĂ‚ STR.POȘTEI URIU
 • 17-10-2022
 • Documente atașate 1034 KB ↴

PROCES-VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

 • 11-07-2024
 • Documente atașate 405 KB ↴

Comunicare prin publicitate

 • 25-06-2024
 • Documente atașate 661 KB ↴

Situatia certificatelor de urbanism eliberate in perioada 01.04.2024-30.04.2024

 • 08-05-2024
 • Documente atașate 43 KB ↴

Lista funcțiilor din cadrul Primăriei Comunei Uriu și drepturile salariale la data de 31.03.2024

 • 19-04-2024
 • Documente atașate 130 KB ↴

 • Anunț
 • AMENJARE CENTRU CRISTESTII CICEULUI
 • ADMIN
Anunt achizitie Amenajare Centru Cristestii Ciceului

 • 11-04-2024
 • Documente atașate 492 KB ↴

Situatia certificatelor de urbanism eliberate in perioada 01.03.2024-31.03.2024

 • 09-04-2024
 • Documente atașate 40 KB ↴

Impozite și taxe Formulare impozite@primariauriu.ro
Nr. crt. Denumire formular
Vizualizează
Descarcă
1 Cerere pentru scoaterea din evidentele fiscale a cladirilor terenurilor
2 Cerere scutire impozit imobil
3 Declaratie auto peste 12 tone PF si PJ
4 Declaratie cladiri rezidentiale nerezidentiale si mixte PF
5 Declaratie cladiri rezidentiale nerezidentiale si mixte PJ
6 Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului sau a taxei pe mijloacele de transport PF si PJ
7 Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului sau a taxei pe teren PF
8 Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului sau a taxei pe teren PJ
9 Cerere eliberare certificat fiscal persoane fizice
10 Cerere eliberare certificat fiscal persoane juridice
11 Cerere scoatere din evidente fiscale a mijloacelor de transport

Asistență socială Formulare asistentasociala@primariauriu.ro
Nr. crt. Denumire formular
Vizualizare
Download
1 Cerere alocație de stat
2 Acte necesare, întocmire dosar | alocație de stat pentru copii
3 Cerere de concediu pentru îngrijirea copilului
4 Acte necesare, întocmire dosar | concediu îngrijire copil
5 Acte necesare pentru întocmirea dosarului de ajutor social (V.M.G.)
6 Cerere ajutor social (ASF-VMG)
7 Cerere alocatie stat pentru copii care au implinit 18 ani
8 Cerere efectuare ancheta sociala
9 Cerere efectuare ancheta sociala incadrare in handicap
10 Acte necesare pentru întocmirea dosarului de alocaţie de susţinere (A.S.F.)CONFORM LEGII 277/2010
11 Adeverinta-angajator
Stare civilă Formulare contact@primariauriu.ro
Nr. crt. Denumire formular
Vizualizare
Download
1 ELIBERARE CERTIFICATE DE STARE CIVILĂ
2 DOCUMENTE PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI
3 ACTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA DECESULUI
Urbanism Formulare urbanism@primariauriu.ro
Nr. crt. Denumire formular
Vizualizează
Descarcă
1 DOCUMENTE NECESARE PENTRU EMITEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE
2 F6-CERERE AUTORIZATIE CONSTRUIRE
3 CERERE PRELUNGIRE AUTORIZATIE CONSTRUIRE
4 DOCUMENTE NECESARE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM
5 CERERE CERTIFICAT URBANISM
6 CERERE PRELUNGIRE CERTIFICAT URBANISM
7 Formular F.14 Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor catre ISC
8 NOTIFICARE INCEPERE LUCRARI CATRE PRIMARIE
9 NOTIFICARE INCHEIERE LUCRARI CATRE PRIMARIE
Aparatul PCU Declarații de avere și de interese 2022
# Numele și prenumele Funcția Declarație de avere Declarație de interese
1 BARTA ERIKA CONSILIER SUPERIOR-IMPOZITE ȘI TAXE
2 BORODI CAMELIA MAGDALENA INSPECTOR ASISTENT-CADASTRU
3 BORODI IOAN MIHAI ȘEF BIROU
4 BOTEAN ANA MARIANA CONSILIER SUPERIOR-IMPOZITE SI TAXE
5 FALUP SONIA DOINA CONSILIER SUPERIOR-IMPOZITE SI TAXE
6 FULEKI MELINDA ANNA CONSILIER PRINCIPAL-ASISTENTA SOCIALA
7 RUS AMALIA REFERENT SUPERIOR-REGISTRU AGRICOL
8 SPELMEZAN GHEORGHE CRISTIAN SECRETAR UAT
9 TALOS IOAN DOREL REFERENT SUPERIOR-TAXE SI IMPOZITE
10 TIMARU CARMEN LUCIANA CONSILIER JURIDIC
Aparatul PCU Declarații de avere și de interese 2021
# Numele și prenumele Funcția Declarație de avere Declarație de interese
1 BARTA ERIKA CONSILIER SUPERIOR-IMPOZITE ȘI TAXE
2 BORODI CAMELIA MAGDALENA INSPECTOR ASISTENT-CADASTRU
3 BORODI IOAN MIHAI ȘEF BIROU
4 BOTEAN ANA MARIANA CONSILIER SUPERIOR-IMPOZITE SI TAXE
5 FALUP SONIA DOINA CONSILIER SUPERIOR-IMPOZITE SI TAXE
6 FULEKI MELINDA ANNA CONSILIER PRINCIPAL-ASISTENTA SOCIALA
7 RUS AMALIA REFERENT SUPERIOR-REGISTRU AGRICOL
8 SPELMEZAN GHEORGHE CRISTIAN SECRETAR UAT
9 TALOS IOAN DOREL REFERENT SUPERIOR-TAXE SI IMPOZITE
10 TIMARU CARMEN LUCIANA CONSILIER JURIDIC

Categorii

Comuna Uriu componența

 •      Români (72,35%)
 •      Maghiari (21,04%)
 •      Romi (4,17%)
 •      Necunoscută (2,21%)
 •      Altă etnie (0,21%)
 •      Ortodocși (61,19%)
 •      Romano-catolici (2,33%)
 •      Reformați (20,07%)
 •      Penticostali (12,34%)
 •      Greco-catolici (1,43%)
 •      Necunoscută (2,27%)
 •      Altă religie (0,34%)
 • Conducerea


  SPERMEZAN RADU-GHEORGHE

 • Primar

 • Program audiențe:

 • LUNI: 900 - 1300

 • BALLA GHEORGHE MIREL

 • Viceprimar

 • Program audiențe:

 • MARȚI: 900 - 1300

 • SPELMEZAN GHEORGHE CRISTIAN

 • Secretar

 • Program audiențe:

 • MIERCURI: 900 - 1300
 • Str. Principală, nr. 317 | Program: Luni - Vineri 800- 1600 |

  Comuna URIU este aşezată în vestul judeţului BISTRIȚA-NĂSĂUD, într-o zonă de şes - deal, pe valea Someşului şi valea Ilişua.Comuna este străbătută de râul Ilişua cu afluenţii săi. Este înconjurată în partea de nord de dealuri, iar în sud de râul Someşul-Mare.

  Read more

  Localitățile limitrofe sunt:

 • -la nord comuna Ciceu-Giurgeşti ;
 • -la est satul Coldău, componentă a oraşului Beclean;
 • -la vest comuna Petru-Rareş ;
 • -la sud comuna Braniştea.
 • Biserica romană-catolică din satul Cristeștii Ciucului, construcție secolul al XIV-lea, monument istoric
 • Biserica reformată din satul Uriu, construită în sec. XIV-XV în stil gotic din piatră dură are inscripții în limba latină „HOC TEMPLVM RENOVATUM EST PROPRIO AERE CIRCUMSPECTI VIRI JAKOBI ZEPHI AD MEMORIAM SUI NOMINIS SEMPITERNAM ANNO REPORATAE (?) SALVTIS. MDCXXII. JULI XIII.”, sat Uriu
 • Conacul din Cristești al familiei Torma este menționat în documentele vremii drept una dintre cele mai valoroase biblioteci din Transilvania.
 • Conacul familiei Hye din satul Ilișua.
 • Castrul roman de la Ilișua
 • Conacul familiei Csiktusnadi Betegh
 • Lacul „Kendertau” (camping și pescuit).
 • Aşa cum exprimau documentele vremii, istoria celor patru sate, care intră în componenţa comunei: Uriu, Cristeştii-Ciceului, Ilişua şi Hăşmaşu-Ciceului, este strâns legată de Cetatea Ciceului - spaţiu distinct al Transilvaniei, cu o istorie atât de dramatică înscrisă într-un timp multisecular “simbol al vechimii, continuităţii şi unităţii româneşti pe aceste meleaguri“ . Documentele atestă existenţa acestor localităţi la începutul secolului al XIV-lea (1332-1333), dar putem spune cu certitudine că aşezările au fost locuite încă din perioada daco-romană, mărturie fiind Castrul roman de la Ilişua şi toponimul Orazele (urmă de oraş roman). Făcând parte din unul dintre cele mai mari şi mai frumoase domenii feudale din Ardeal, cel al Cetăţii-Ciceului, satele comunei au parcurs istoria acestui domeniu, fiind stăpânite pe rând de voievozi şi nobili, apoi de regi, Matei Corvin dăruind cetatea şi domeniul ei (inclusiv satele comunei) lui Ştefan cel Mare şi Sfânt (probabil pe la 1467). Pe la 1553 – când Ciceul intră în stăpânirea habsburgică, satele noastre sunt donate nobililor refugiaţi din faţa turcilor în Transilvania. La vremea respectivă locuitorii Uriului, Cristeştiului, Ilişuei şi Hăşmaşului se ocupau cu cultivarea pământului şi creşterea animalelor. Cei din Uriu şi Cristeştii-Ciceului fiind renumiţi şi prin cultivarea viţei de vie, iar cei din Ilişua si Hăşmaş prin plantarea de pomi fructiferi. Locuitorii aveau la îndemână un pământ destul de fertil pe lunca Someşului şi a văilor, păşuni mănoase, lemnul pădurilor din apropiere etc. În satele Cristeşti şi Ilişua fiinţau mori cu două pietre, iar pe Someş treceau plute cu poveri de grâne şi din mai multe sate, printre care Uriu şi Cristeşti. Aşezările comunei noastre cunosc o dezvoltare continuă în ciuda atâtor invazii şi nenorociri de care vor avea parte şi în continuare : - 1602 – trupele generalului BASTA străbat şi aşezările noastre ; - 1661 – (vara) satele comunei sunt devastate de tătarii şi turcii conduşi de Ali-Paşa ; - 1704 – (ianuarie) – sunt prezente trupele baronului austriac –Tiege; - 1717 - aşezările comunei aproape pustiite de tătari; - 1830 – a bântuit de trei ori holera în cadrul acestor aşezări.
 • Dezvoltarea aşezărilor comunei noastre este concretizată în următoarele domenii : a. şcolile – sunt atestate documentar încă din secolul al-XVII-lea (1622) - funcţionând pe lângă biserici la început, apoi în continuă şi rapidă dezvoltare încât pe la 1715 – şcoala din Cristeştii-Ciceului – avea subordonate şcolile din Reteag, Coldău, Uriu, Ilişua; iar în secolul al-XIX-lea funcţionau şcoli de stat şi şcoli confesionale în limba română şi limba maghiară; b. bisericile – sunt menţionate încă din secolele XIV şi XV; pentru ca în sec. XVII şi XVIII să fie devastate şi arse de către tătari si turci – majoritatea dintre ele ; cele mai vechi construcţii bisericeşti existente şi în prezent în comună sunt de la 1825 (biserica reformată din Ilişua) şi 1860 (biserica romano-catolică din Cristeştii-Ciceului; biserici ortodoxe sunt 4 (în fiecare sat al comunei); biserici reformate 2 (Uriu şi Ilişua) şi biserici penticostale 4 (în fiecare sat) . c. bibliotecile – formate şi dezvoltate pe lângă conacele boiereşti din satele Cristeştii-Ciceului, Ilişua şi Uriu; cea din Cristeşti a familiei TORMA este menţionată în documentele vremii – drept una dintre cele mai valoroase biblioteci din Transilvania; de altfel unul dintre membrii familiei, pe nume KAROLY TORMA născut în 1829, a devenit la vremea lui “cel mai de seamă epigrafist al Daciei” şi a donat oraşului Dej o bibliotecă de peste 2000 volume vechi, documente ce datează de prin 1236; pentru meritele sale stiinţifice, după 1864 devine membru corespondent a mai multor universităţi din Italia, Germania şi Ungaria, iar din 1882 – membru de onoare al Academiei Române. d. 1821 – poşta la Cristeştii-Ciceului – care deservea întreaga zonă; e. 1899 – există o cooperativă de credit, care de asemenea era în slujba tuturor satelor învecinate; f. calea ferată – Dej-Bistriţa – construită la sfârşitul sec. al-XIX-lea - aduce noi beneficii vieţii oamenilor din aşezările comunei noastre. La sfârşitul sec. al-XX-lea comuna cunoaşte o dezvoltare mai rapidă, creşte populaţia numărul gospodăriilor şi avuţia acestora, mai ales în perioada dintre cele două războaie mondiale. În cele două războaie mondiale jerfa de sânge dată de comuna noastră este de circa 150 de tineri.
 • Localitatea : URIU
 • Strada: Principala, nr. 317
 • Tel: 0263-348100
 • Fax: 0263-348303
 • E-mail: contact@primariauriu.ro
 • www.primariauriu.ro